Privatumo politika

Asmens duomenys yra bet kuri informacija apie fizinį asmenį, leidžianti identifikuoti asmenį tiesiogiai arba netiesiogiai.

Asmens duomenų tvarkymas yra bet kurie su tinklalapio naudotojo (toliau – naudotojas) asmens duomenimis atliekami veiksmai – duomenų kaupimas, tvarkymas, saugojimas, taisymas arba ištrynimas.

Naudotojai yra visi asmenys, kurie lankosi tinklalapyje, užsisako prekes el. parduotuvėje, prisijungia prie naujienlaiškio arba perduoda parduotuvei www.metroaudiniai.lt informaciją.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Asmens duomenų  tvarkytojas yra Mažoji bendrija ” Metro audiniai” (toliau Metro audiniai), įmonės kodas 304300350, PVM mokėtojo kodas LT100011162312adresas Kalniečių g. 247-54, LT-49340 Kaunas

Naudodamasis tinklalapiu, naudotojas duoda sutikimą tvarkyti jo duomenis pagal šias privatumo taisykles.

Asmens duomenų kaupimas ir naudojimas

Metro audiniai per tinklalapį kaupia šiuos naudotojo asmens duomenis aprašytais būdais:

 • naudotojo vardas ir el. pašto adresas – prisijungiant prie el. adresų sąrašo arba siunčiant el. laišką;
 • naudotojo vardas, el. pašto adresas, kontaktinis telefonas, prekės pristatymo adresas – užsisakant prekę el. parduotuvėje;
 • naudotojo vardas, adresas ir el.paštas – registruojant siuntas Omniva ir LPexpres siuntų sistemose, naudojant DPD pristatymo kurjeriu paslaugą;
 • lankymosi tinklalapyje statistika Google Analytics, Facebook Pixel pagalba – lankantis tinklalapyje.
 • Metro audiniai naudoja asmens duomenis:
 • naudotojo išankstiniu sutikimu jo el. pašto adresu naujienlaiškių siuntimui, siekiant informuoti apie naujas prekes bei akcijas ir pan. komercinio pobūdžio pranešimams perduoti;
 • atsakymui į naudotojo užklausas;
 • naudotojo  parduotuvėje pateiktų užsakymų vykdymui, pvz., prekių pristatymui, bendravimui su naudotoju, sąskaitų perdavimui;
 • personalizuoto lankymosi tinklalapyje patirties užtikrinimui kuriant el. parduotuvės sąskaitą;
 • tinklalapio naudojimo patirties gerinimui ir efektyviai rinkodarai naudotojo lankymosi tinklalapyje statistikos pagalba.

Metro audiniai gali įgalioti naudotojo asmens duomenis tvarkyti kitus asmenis (toliau – įgaliotas tvarkytojas), kurio prekės ar paslaugos pagalba Metro audiniai siūlo naudotojui paslaugas. Tarp Metro audiniai ir įgalioto tvarkytojo yra sudaroma sutartis, pagal kurią įgaliotas tvarkytojas privalo saugoti tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą ir užtikrinti asmens duomenų apsaugą.

Įgalioti tvarkytojai siūlo:

 • laiškų perdavimo ir administravimo sistemą;
 • tinklalapio plėtrą ir talpinimą;
 • parduotuvėje atliktų užsakymų vykdymą;
 • tinklalapio naudojimo statistikos analizę;
 • socialinės medijos naudojimą ir socialinės medijos statistikos analizę;
 • buhalterinės apskaitos programinės įrangos naudojimą.

Asmens duomenų laikymas ir saugumas

Duomenų tvarkytojas laiko asmens duomenis tiek, kiek reikia tikslui pasiekti arba reikalauja įstatymas. Pavyzdžiui, buhalterinės apskaitos duomenys yra laikomi 7 metus nuo finansinių metų pabaigos, o adresų sąraše esantį el. pašto adresą iki tol, kol naudotojas nepareiškia noro adresą iš ten pašalinti.

MB Metro audiniai naudoja visas protingas priemones tvarkomų asmens duomenų apsaugai. Priėjimą prie asmens duomenų, siekiant juos keisti ar tvarkyti, turi tik tam įgalioti asmenys, o visų naudotojų asmens duomenys yra laikomi konfidencialia informacija.

Naudotojo teisės

Naudotojas turi teisę bet kada uždrausti tvarkyti jo asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai to reikia iš sutarties kylančio reikalavimo įvykdymui, tame tarpe ir užsakymo el. parduotuvėje įvykdymui.

Naudotojas turi teisę:

 • reikalauti prieigos prie savo asmens duomenų;
 • reikalauti asmens duomenų pataisymo arba ištrynimo įstatymo nustatyta tvarka;
 • reikalauti asmens duomenų tvarkymo apribojimo;
 • reikalauti asmens duomenų perkėlimo.

Norėdamas naudotis savo teisėmis, naudotojas turi išsiųsti atitinkamo turinio prašymą el. pašto adresu labas@metroaudiniai.lt. Tam, kad asmens duomenų tvarkymas būtų saugus, naudotojo prašymas privalo turėti skaitmeninį parašą. Metro audiniai MB turi teisę naudotojo prašymo nepatenkinti, jei naudotojo nėra įmanoma identifikuoti arba asmens duomenų perdavimas nėra saugus.

Jei naudotojas yra www.metroaudiniai.lt el. adresų sąraše, jis gali prašyti pašalinti iš el. adresų sąrašo el. laišku arba atsisakyti naujienlaiškių naudodamas el. laiško gale esančią sąsają.

Privatumo taisyklių keitimas

Metro audiniai pasilieka sau teisę vienašališkai ir iš anksto nepranešdamas keisti privatumo taisykles tam, kad būtų užtikrintas jų atitikimas įstatymams. Naujausią privatumo taisyklių versiją visada galima rasti tinklalapyje.

Jei kyla su asmens duomenų tvarkymu ir privatumo taisyklėmis susijusių klausimų, galima susisiekti el. pašto adresu labas@metroaudiniai.lt